W lipcu 2015 roku była dostawa 3 celek chłodni BWG-40 BAZYS dla firmy producenta oleju słonecznikowego - firma znajduje się w Czerkaskim obwodzie, która wchodzi w skład holdingu "Myronivskyj chliboprodukt" . Chłodnia dostarczała się w stanie rozmontowanym oddzielnymi montażowymi jednostkami fabrycznej gotowości transportem samochodowym . Montaż popełnia się bezpośrednio w miejscu instalowania. Specjaliści "BROTEP EKO" nadają cały spektrum usług z szefmontażu. Na dzień dzisiejszy chłodnia wentylatorowa BWG-40 BAZYS jest zmontowana i przygotowana do wykoryzstania

 

Montaż chłodni